Konst i alla former

Konst är verkligen ett mycket diffust begrepp och mycket svårdefinierat. Tittar man på definitionen för konst i vårt moderna samhälle så står det bland annat att läsa:

”Det avgörande värdet i ett konstverk är inte själva föremålet som föremål. Konstvärdet kommer sig av egenskaperna som antingen är kopplade till konstnärens avsikt eller som kan ge en viss upplevelse hos konstkonsumenten.” (källa: Wikipedia)

Vårt svenska ord ”konst” är faktiskt ursprungligt hämtat från tyskan och ordet ”kunst”, med koppling till verbet för ”kunna”. Medan det engelska ordet ”art” faktiskt har sitt ursprung från latinens ”ars” som syftar på att ”arrangera” eller ett ”arrangemang”.

Under slutet av medeltiden ansågs det att konst var större och bättre konst ju mer krävande konststycket/hantverket var. Var konsten tillräckligt välarbetat och unikt kunde det kallas för ”konststycke”.

Konstarter

De konstarter som definieras som konst är övergripande och svårt att kategorisera men de generella konstformerna är följande:

Bildkonst, arkitektur, skulptur, musik, litteratur och konsthantverk.

Sedan delas varje övergripande konstart in i fler underkategorier som till exempel ”bildkonst” som består av film, grafik, digital konst, måleri, fotografi, videokonst och teckning. De olika konstarterna utökas i takt med samhällsutvecklingen.

Konsten över tid

Under antiken fanns inget som definierades som konst. I Sverige introducerades begreppet ”konst” först under medeltiden då allt kvalificerat hantverk betraktades som ”konster”, vilket också vanligen innebar att de importerades från Tyskland.

Under upplysningstiden så är vi inne på 1700-talet och då hände det mycket, så även inom konsten. Innan upplysningsperioden hade ”konst” varit mer synonym med ”praktiskt hantverk” (mer åt teknik). Nu talades det mer om konstnär som en egen individ och inte bara som en praktisk hantverkare och konstnärer som sådana hyllades mer som genialiska än praktiska.

Modern tid och 1900-talets postmodernism lyfte frågor som rörde konstens ”äkthet”, finns det god och dålig konst? ”Är det här konst?” tenderar att istället lyda ”Är detta BRA konst?”. Begreppet ”konst” blir alltså mer och mer svårdefinierat.