SQL Server integration

SQL Server är en Microsofts Databashanterare. Det är en relationsdatabas och använder SQL som frågespråk (Structured Query Language). Microsoft SQL Server bygger på Transact-SQL som är den mest använda typen av SQL. Eftersom det är ett vanligt språk finns gott om referenser och mycket hjälp att få. SQL används för hämtning och modifiering av data i relationsdatabaser.

Att göra en SQL Server integration innebär att du får stora möjligheter till både utveckling och expansion.

Via Microsoft SQL Server Management Studio får du en överskådlig bild av databasen. Du får också möjlighet att göra förändringar i ett lätthanterligt system.

Du kan också få en tydlig vy av flera servrar samtidigt. Genom detta är det enkelt att sätta upp en testmiljö där utveckling kan göras utan att det påverkar det dagliga arbetet eller de uppgifter som finns lagrade i databasen.

Att använda Microsoft SQL Server tillsammans med en integrationsmotor är mycket smart. Du har ett stort och välkänt varumärke i Microsoft och genom att kombinera detta med en modern integrationsmotor får du ett system som är väl rustat inför framtiden.